1991-2018

27lat

Egzamin

Egzamin końcowy po odbytych zajęciach teoretycznych i praktycznych na kursie prawa jazdy dzieli się na dwie części:

  • Egzamin Wewnętrzny (EW)
  • Egzamin Państwowy (EP)

Egzamin Wewnętrzny (EW) dzieli się na:

  • (EWT) - Egzamin Wewnętrzny Teoretyczny - można go zdawać dowolnego dnia po ukończeniu teorii na kursie
  • (EWP) - Egzamin Wewnętrzny Praktyczny - można go zdawać dowolnego dnia po ukończeniu praktyki na kursie

Po jego zdaniu otrzymujemy zaświadczenie o ukończonym kursie, które upoważnia nas do zdawania Egzaminu Państwowego (EP)


Egzamin Państwowy (EP) dzieli się na:

  • (EPT) - Egzamin Państwowy Teoretyczny - można go zdawać po ukończeniu kursu teoretycznego i praktycznego
  • (EPP) - Egzamin Państwowy Praktyczny - można go zdawać po ukończeniu kursu teoretycznego i praktycznego

Po jego zdaniu otrzymujemy zaświadczenie o zdanym Egzaminie Państwowym (EP), które upoważnia nas do odbioru prawa jazdy.